Estimeret creatinin clearance ad modum Cockcroft-Gault

Patientens køn Mand Kvinde
Patientens alder år
Patientens vægt kg (i hele tal)
Patientens P-creatinin μmol/l
Estimeret creatinin clearance = ml/min

Estimeret GFR ad modum MDRD

Patientens køn Mand Kvinde
Patientens alder år
Patientens P-creatinin μmol/l
Estimeret GFR = ml/min
Om brug af disse formler: Siden er tænkt som en hjælp til læger, der hurtigt skal danne sig et overblik over en given patients nyrefunktion. Enhver brug af beregningsresultaterne sker naturligvis på eget ansvar, og man bør bruge sin sunde fornuft og den kliniske vurdering af patienten, såfremt resultatet virker aparte. Desuden skal det understreges, at der er tale om estimater, hvorfor man bør udføre hhv. en døgnurin-opsamling med creatinin-bestemmelse eller en GFR måling, såfremt der er tale om behandling på vital indikation. Cockcroft-Gault formlen kan desuden kun anvendes i beskedent omfang ved akut nyresvigt, rhabdomyolyse eller lignende tilstande med patologiske ændringer i P-creatinin af andre årsager end renale.

Kommentarer eller indberetning af fejl kan ske på s.lunde@dadlnet.dk

Søren Lunde, reservelæge
Nyremedicinsk afd.
Medicinsk Center
Aalborg Sygehus

Kilder:  

Cockcroft DW, Gault MH: Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron, 16:31-41, 1976

A more accurate accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation
. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999 Mar 16; 130 (6): 461-70.